Reklamasjon og omfoto

 1. Navnet på barnet er stavet feil
  Skolen eller barnehagen har godkjent navnsettingen og stavemåten på en korrektur som er oversendt dem. Er bildene allerede importert inn i våre systemer er det for sent å endre på navn. Kontakt kundeservice hvis du har ytterligere spørsmål om dette, på 67 07 99 66.
 2. Det mangler navn på gruppebildet
  Dette kan ha noe med at det er for mange navn til at alle ville fått plass. Hvis det er tilfelle, har vi etter avtale med skolen/barnehagen valgt og ikke sette navn på gruppebildet. Er det tatt Trinnbilde blir det for mange navn. I katalogen vil det være navn på gruppebildene.
 3. Vi har returnert bildene men fått faktura
 4. Bildene var brettet / våte når jeg fikk dem
  Returner bildene til oss, så sender vi ut en ny bildepakke. Ta kontakt med kundeservice på 67 07 99 66 slik at ny pakke blir sendt ut til dere.
 5. Bildene har produksjonsfeil
  Ta kontakt med kundeservice på 67 07 99 66.